راهکار مناسب با کسب و کار خود را انتخاب کنیدبسته طلایی

ویژه کسب و کارهای بزرگ

تحلیل کسب و کار

تحقیقات کاربری جامع

طراحی یا بازطراحی

پیاده سازی وب سایت

آزمون های کاربردپذیری

استفاده از گیمیفیکیشن

سئو و بهینه سازی

بازبینی سه ماهه

ارائه 15 مقاله 2500 کلمه ای

بسته نقره ای

ویژه کسب و کارهای متوسط

تحلیل کسب و کار

تحقیقات کاربری جامع

طراحی یا بازطراحی

پیاده سازی وب سایت

آزمون های کاربردپذیری

سئو و بهینه سازی

ارائه 10 مقاله 1500 کلمه ای

بازبینی سه ماههبسته برنز

ویژه کسب و کارهای کوچک

تحلیل کسب و کار

تحقیقات کاربری جامع

طراحی یا بازطراحی

طراحی مناسب

آزمون های کاربردپذیری

ارائه 5 مقاله 1500 کلمه ای

سئو و بهینه سازی


سفارشی

انتخابی

کاربران محترم می توانند متناسب با اهداف کسب و کار خود، جزئیات این بسته را به دلخواه خود و با کمک مشاورین انتخاب نمایند.


انتخاب جزئیات

طراحی کامل واکنشگرا قابل نمایش برای همه وسیله ها

پشتیبانی

برای مشاوره، آموزش و کسب اطلاعات بیشتر ساعت 9 صبح الی 13 با شماره تلفن 57442-323-031 تماس بگیرید