نام: سایت شخصی ابراهیمی
نام سایت: alirezaebrahimi.com 
نوع خدمات: تولید محتوا
دسته: سایت شخصی
سال: 1396

اهمیت تولید محتوا در سایت و نحوه انجام پروژه در این سایت

محتوا برای وب سایت پادشاهی می‌کند! چرا که تولید محتوا باعث برقراری ارتباط میان کسب و کار و مخاطبان سایت می‌شود. وجود محتوایی آموزشی، جذاب و موردنیاز کاربران، می‌تواند ارتباط مؤثری برقرار کرده و در انتقال مفاهیم و خدمات موفق عمل کند و فرصت بی نظیری جهت فروش برای شما ایجاد کند. همچنین باعث شناخه شدن کسب و کار و خدمات شما می‌شود.

سایت alirezaebrahimi.com سایتی با هدف ارائه اطلاعات در زمینه کسب و کار، کارآفرینی و فناوری اطلاعات است که در کنار معرفی مقالات و کتاب‌های آموزشی حوزه موفقیت و فناوری اطلاعات، سعی در ارتقا مهارت‌های ارتباطی نیز دارد.

تولید محتوا در این سایت از طریق تهیه و ترجمه چندین مقاله آموزشی این مجموعه بود که به  تیم UXNet واگذار شد. با بررسی اهداف این مجموعه، مقالات آموزشی از مفاهیم به صورت پایه، متوسط و بالا شروع شد و با توجه به رسالت این سایت شخصی در آموزش مخاطب برای بهبود مهارت،  تولید محتوا به صورت مقاله های آموزشی تهیه گردید. برای مشاهده نمونه های این مقالات به این سایت مراجعه نمایید.

وبسایت: alirezaebrahimi.com

ebrahimi.com