نام: بانک قرض الحسنه مهر ایران
نام سایت: qmb.ir
نوع خدمات: طراحی تجربه کاربری
دسته: خدماتی
سال: 1397

 

سایت‌های بانکی علاوه بر اطلاع‌رسانی، نیازمند ارائه خدمات الکترونیکی موردنیاز و کاربردی برای کاربران و مشتریان خود هستند؛ لذا شناسایی و در دسترس قراردادن آیتم‌های پرکاربرد مهمترین چالش طراحی تجربه کاربری این نوع سایت‌ها است. یکی از پروژه های چالشی تیم، طراحی تجربه کاربری بانک مهر ایران بود.

بانک قرض الحسنه مهر ایران پرتالی خدماتی و اطلاع رسانی است که تحلیل و طراحی تجربه کاربری این پرتال، نیازمند برگزاری جلسات متعدد بین ذینفعان پروژه و همچنین بررسی رفتار مخاطبان این پرتال بود.
طبق مذاکرات صورت گرفته با شرکت پاسکال سیستم پویا، مجری پیاده سازی این پروژه، قسمت تحلیل و طراحی تجربه کاربری بانک مهر (UX) به تیم بهینه سازان سایت ایران واگذار شد. از قسمت تحلیل سایت قبلی تا طراحی اسکچ، انجام و پروژه در قالب مستندات تحویل داده شد.

فعالیت‌های صورت گرفته به شرح زیر است:

 • تحلیل و بررسی سایت قبلی
 • نیازسنجی کسب و کار
 • نیازسنجی کاربران
 • تحلیل رقابتی سایت‌های مشابه داخلی و خارجی
 • کاربرشناسی، تحلیل رفتار و تستهای کاربردپذیری
 • تحلیل و دسته بندی داده های بدست آمده به روش‌های مختلف
 • معماری اطلاعات سایت
 • روانشناسی رنگ‌ها و نکات مربوط به اصول طراحی تجربه کاربری
 • نقشه سایت
 • ارائه الگوی طراحی قالب
 • طراحی اسکچ سایت
 • تهیه داکیومنت

آدرس سایتwww.qmb.ir

بانك قرض الحسنه مهر ايران