طراحی گرافیکی سایت

وب سایت از بخش های مختلفی تشکیل شده که دو بخش عمده طراحی ظاهر و کدنویسی قسمت عمده آن است. طراحی گرافیک خوب بدون زیرساخت فنی خوب، یا طراحی فنی خوب بدون ظاهر جذاب، رسیدن به نتیجه و اهاف سازمان را متوقف می کند.

منظور از طراحی رابط کاربری، همان UI (User Interface) است که شامل ترکیب بخش‌های علمی، بخش‌های سلیقه‌ای و بخش‌های تجربی است و طراحی و چیدمان تصاویر، متن ها، دیاگرام ها، ماژولها، جداول ، ویدئوها و همچنین رنگ و مکان در بطن آن قرار دارد که طراح با تحقیق و بررسی و ارائه چیدمان مناسب، باعث جذابیت مطالب و جذب مخاطبان هدف می گردد.

چون هر نوع وبسایتی مطابق با زمینه استفاده آن از اصول ، قوانین و استاندارد خاصی استفاده می کند لذا، طراحی گرافیکی اختصاصی می تواند همخوانی وب سایت با اهداف مورد نظر را محقق سازد.