طراحی لوگو و کارت ویزیت

وب‌سایت از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که دو بخش عمده طراحی ظاهر و کدنویسی قسمت عمده آن است. طراحی گرافیک خوب بدون زیرساخت فنی مناسب، یا طراحی فنی خوب بدون ظاهر جذاب، رسیدن به نتیجه و اهداف سازمان را متوقف می‌کند.

منظور از طراحی رابط کاربری، همان UI  یاUser Interface  است که شامل ترکیب بخش‌های علمی، بخش‌های سلیقه‌ای و بخش‌های تجربی است و طراحی و چیدمان تصاویر، متن ها، دیاگرام‌ها، ماژول‌ها، جداول، ویدئوها و همچنین رنگ و مکان در بطن آن قرار دارد که طراح با تحقیق و بررسی و ارائه چیدمان مناسب، باعث جذابیت مطالب و جذب مخاطبان هدف می‌گردد.

چون هر نوع وب‌سایتی مطابق با زمینه استفاده آن از اصول، قوانین و استاندارد خاصی استفاده می‌کند لذا، طراحی گرافیکی اختصاصی می‌تواند هم‌خوانی وب سایت با اهداف مورد نظر را محقق سازد.