بانک قرض الحسنه مهر ایران، پرتالی خدماتی و اطلاع رسانی است که تحلیل و طراحی تجربه کاربری این پرتال، نیازمند برگزاری جلسات متعدد بین ذینفعان پروژه و همچنین بررسی رفتار مخاطبان این پرتال بود.
طبق مذاکرات صورت گرفته با شرکت پاسکال سیستم پویا، مجری پیاده سازی این پروژه، قسمت تحلیل و طراحی تجربه کاربری (UX) آن به صورت برون سپاری به تیم UXNet واگذار شد.

سایت‌های بانکی علاوه بر اطلاع‌رسانی، نیازمند ارائه خدمات الکترونیکی موردنیاز و کاربردی برای کاربران و مشتریان خود هستند؛ لذا شناسایی و در دسترس قراردادن آیتم‌های پرکاربرد مهمترین چالش طراحی تجربه کاربری این نوع سایت‌ها است. از قسمت تحلیل سایت قبلی تا طراحی اسکچ، انجام و پروژه در قالب مستندات تحویل داده شد.

فعالیت‌های صورت گرفته به شرح زیر است:

تحلیل و بررسی سایت قبلی
– نیازسنجی کسب و کار
– نیازسنجی کاربران
– تحلیل رقابتی سایت‌های مشابه داخلی و خارجی
– کاربرشناسی، تحلیل رفتار و تستهای کاربردپذیری
– تحلیل و دسته بندی داده های بدست آمده به روش‌های مختلف
– معماری اطلاعات سایت
– روانشناسی رنگ‌ها و نکات مربوط به اصول طراحی تجربه کاربری
– نقشه سایت
– ارائه الگوی طراحی قالب
– طراحی اسکچ سایت
– تهیه داکیومنت

آدرس سایتwww.qmb.ir
بانك قرض الحسنه مهر ايران