شرکت پاسکال سیستم پویا با بیش از دو دهه تجربه در ارائه خدمات سخت‌افزاری، پرتال سازمانی درسا را با هدف ارائه خدمات فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، به جامعه ایرانی عرضه کرده‌است. در این راستا طراحی تجربه کاربری این پرتال به گروه بهینه سازان سایت ایران واگذار شد. پرتال از قبل وجود داشت و برای بازطراحی پرتال نیاز به چیدمان جدید و کاربر پسند امری ضروری بود.
برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن سایت قبلی به مدت سه ماه مورد بازبینی قرار گرفت تا رفتار کاربران این پرتال بررسی و آنالیز شود. در این راستا کلیه تحقیقات کاربری، نیازسنجی و تحلیل کسب‌و‌کار صورت پذیرفت و نتایج جهت طراحی اسکچ مورد تحلیل قرار گرفتند. در این سایت از بسته سفارشی برای طراحی استفاده شد.
برخی اقدامات صورت گرفته در طراحی تجربه کاربری این پرتال به شرح زیر است:
– تحلیل و بررسی پرتال قبلی با ابزارهای مختلف جهت بررسی وضعیت کاربران و وضعیت موجود پرتال
– نیازسنجی کسب و کار
– نیازسنجی کاربران
– تحلیل رقابتی سایت‌های مشابه داخلی و خارجی و بدست آوردن نقاط ضعف و قوت آن‌ها

– کاربرشناسی، تحلیل رفتار و کاربردپذیری
– تحلیل و دسته بندی داده های بدست آمده به روش‌های مختلف
– معماری اطلاعات سایت
– روانشناسی رنگ‌ها و نکات مربوط به اصول طراحی تجربه کاربری
– تهیه نقشه سایت
– ارائه الگوی طراحی قالب
– طراحی اسکچ سایت
– تهیه مستند از کلیه اطلاعات بدست آمده
آدرس سایت: www.dorsapack.ir

شرکت پاسکال سیستم پویا