بازار بزرگ صنعت روشنایی کشور” سایتی با هدف خرید و فروش (تجاری) و ورود فروشندگان مختلف بود. با توجه به گستردگی این سایت و ارتباط بخش‌های متعدد، تصمیم بر آن شد تا از ترکیب بسته سفارشی و حرفه‌ای استفاده شود تا کلیه نیازمندی‌های این سایت را برآورده کند. تیم یو ایکس نت با برگزاری چندین جلسه با ذینفعان سایت کلیه نیازمندی‌های مورد نیاز را استخراج و در طراحی استفاده نمود. برخی از فعالیت‌های انجام شده در این پروژه به شرح زیر است:

– بعد از مذاکرات و بستن قرارداد یکساله با این شرکت، وضعیت فعلی کسب و کار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. از این مرحله اهداف اصلی به دست آمد و مستند شد.
– استراتژی سازمانی مورد مطالعه قرار گرفت.
– نیازسنجی به صورت کامل با برگزاری جلسات متعدد انجام شد.
– کاربران شناسایی شدند و رفتار و علایق و نیاز آن‌ها تحلیل شد.
– سایر رقیبان خارج از کشور که در این حیطه کار می‌کردند شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند.
– سایت بخش بندی و سایر پارامترهای مورد نیاز گرافیکی، طراحی شد.
– همه تصاویر و محتوای مورد نیاز شناسایی شد.
– سایت طراحی شد و افزونه های مورد نیاز سفارشی کد نویسی گردید.
– با توجه به کلمات کلیدی رقابتی، بهینه سازی موتورهای جستجو صورت پذیرفت و در طی این مدت سایت توانست رتبه دوم در صفحه اول گوگل را با کلمه رقابتی “صنعت روشنایی” به خود اختصاص دهد.
– بعد از پیاده سازی نهایی تست‌های کاربردپذیری و بازبینی سه ماهه صورت پذیرفت و ویرایشات مجدد اعمال گردید.
– چهار مقاله اختصاصی به تیم مدیریت محتوا ارائه گردید.

آدرس سایتlumenshop.ir
lumenshop-site