نام: موفق اندیشان سرزمین پارس
نام سایت: successkey.ir
نوع خدمات: طراحی سایت و گرافیک
دسته: شرکتی
سال: 1398
 

موفق اندیشان سرزمین پارس از جمله سایت‌های شرکتی است که با شعار “موفقیت حاصل فکر بزرگ” برای ترویج بزرگ اندیشی و ارتقای رشد فردی نیاز به بازطراحی داشت. با مذاکرات صورت گرفته با ذینفعان این شرکت و تحلیل سطحی سایت قدیمی، تصمیم بر آن شد طراحی سایت و گرافیک این سایت به تیم یوایکس نت واگذار گردد.

برای این سایت اقدامات زیر صورت گرفت:

 • بعد از مذاکرات با مجموعه مدیریت، وضعیت فعلی کسب و کار و همچنین سایت قدیمی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. از این مرحله اهداف اصلی به دست آمد و مستند شد.
 • نیازسنجی به صورت کامل با برگزاری جلسات متعدد انجام پذیرفت.
 • کاربران سایت شناسایی و رفتار و علایق و نیاز آن‌ها تحلیل شد.
 • سایر رقیبان که در این حیطه کار می‌کردند شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند و فرم‌های دریافتی به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفتند.
 • سایت بخش‌بندی و سایر المان‌های مورد نیاز طراحی شد.
 • همه تصاویر و محتوا از نظر بهینه بودن بررسی و تغییرات لازم اجرا شد.
 • بعد از پیاده‌سازی نهایی تست‌های کاربردپذیری و بازبینی صورت پذیرفت و ویرایشات مجدد اعمال گردید.
 • محتواسازی همه صفحات با توجه به اهداف کسب و کار و نیاز کاربر انجام شد.
  با توجه به اینکه کسب و کار این شرکت رو به رشد است و ذینفعان قصد ارتقا از طریق ثبت نام آنلاین و فروش دوره‌های برگزار شده را دارند؛ بنا شد تا فراهم شدن زیرساخت لازم جهت فعالیت‌های آنلاین این شرکت، همکاری با تیم UXNET ادامه داشته و نسخه فروشگاهی در مرحله بعدی انجام پذیرد.

مزایای طراحی سایت و گرافیک موفق اندیشان

 • طراحی ظاهری اختصاصی و متفاوت
 •  بهبود سئو و رتبه سایت به اندازه +2000000
 •  بهبود دسترسی کاربران از طریق شناسایی صحیح نیازمندی آن‌ها با استفاده از نقشه گرمایشی

آدرس سایت : successkey.ir

موفقیت حاصل فکر بزرگ