سایت پلی مکس سایتی شرکتی جهت معرفی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه مواد شیمیایی و همچنین ارائه اطلاعات محصولات مورد نظر به مشتریان خود است. سایت با هدف ارائه اطلاعات در زمینه بین المللی طراحی گردید. از این رو طراحی سایت پلیمکس به نشانی polymaxco.com به تیم بهینه سازان سایت ایران واگذار شد.

بعد از برگزاری جلسات با ذینفعان پروژه تصمیم بر آن شد تا از بسته طراحی اقتصادی استفاده شود. بدین منظور بعد از ثبت دامنه و تهیه هاست مناسب با این کسب و کار، فرآیند طراحی شروع شد. سایت شامل صفحه اصلی، درباره ما، محصولات و مشاوره مهندسی بود، برای دریافت اطلاعات از کاربران از دو فرم استفاده شد. دسته بندی محصولات، تصاویر، توضیحات محصولات درج گردید و همچنین صفحات سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شد. برای استفاده از سایت به مشتری آموزش لازم داده شد و مدت زمان پشتیبانی از لحظه تحویل، آغاز گردید.

polymaxco