راهکار مناسب با کسب و کار خود را انتخاب کنیدبسته طلایی

ویژه کسب و کارهای بزرگ

تحلیل و بررسی وضعیت فعلی کسب و کار

بررسی استراتژی سازمان

نیازسنجی

تحقیقات کاربری جامع

بررسی وضعیت رقبا

پیش طراحی سایت با استفاده از نکات مهم تجربه کاربری

برگزاری جلسه با ذینفعان

طراحی یا بازطراحی گرافیکی

پیاده سازی وب سایت

آزمون های کاربردپذیری

استفاده از گیمیفیکیشن

سئو و بهینه سازی

بازبینی سه ماهه

ارائه 5 مقاله 2500 کلمه ای

ایجاد 4 شبکه اجتماعی همراه با 10 مطلب جدید

بسته نقره ای


ویژه کسب و کارهای متوسط

تحلیل و بررسی وضعیت فعلی کسب و کار

نیازسنجی

تحقیقات کاربری جامع

بررسی وضعیت رقبا

پیش طراحی سایت با استفاده از نکات مهم تجربه کاربری

برگزاری جلسه با ذینفعان

طراحی یا بازطراحی گرافیکی

پیاده سازی وب سایت

آزمون های کاربردپذیری

سئو و بهینه سازی

بازبینی شش ماهه

ارائه 5 مقاله 1500 کلمه ای

ایجاد 4 شبکه اجتماعی همراه با 10 مطلب جدیدبسته برنز

ویژه کسب و کارهای کوچک

تحلیل و بررسی وضعیت فعلی کسب و کار

نیازسنجی

تحقیقات کاربری

بررسی وضعیت رقبا

پیش طراحی سایت با استفاده از نکات مهم تجربه کاربری

طراحی یا بازطراحی گرافیکی

پیاده سازی وب سایت

آزمون های کاربردپذیری

ارائه 3 مقاله 1500 کلمه ای

ایجاد 4 شبکه اجتماعی

سفارشی

انتخابی

کاربران محترم می توانید متناسب با

اهداف کسب و کار خود، جزئیات این
بسته را به دلخواه و با کمک مشاورین
انتخاب کنید.انتخاب جزئیات

طراحی کاملا واکنشگرا قابل نمایش برای همه وسیله ها