تجربه کاربری

طراحی برای تجربه کاربری User Experience یا مخفف آن UX، احساسی است که کاربران در مواجهه با یک سیستم پیدا می کنند. این سیستم می تواند یک وب‌سایت، یک برنامه تحت وب و یا یک نرم افزار کاربردی باشد. طراحی تجربه کاربر در واقع تمام تلاش‌هایی است که طراحان انجام می‌دهند تا نیازهای کاربران هنگام استفاده از سیستم، برآورده شده و کاربران از کار با سیستم احساس رضایت داشته‌ باشند. در سال‌های اخیر وب‌سایت‌ها به یکی از اصلی‌ترین ابزار سازمان‌ها ، شرکتها و اشخاص برای ارتباط و ارائه خدمات به مشتریان و ذینفعان خود تبدیل شده‌است؛ بنابر این هدف اصلی از طراحی وب سایت، جذب مخاطبان بیشتربرای رسیدن به اهداف سازمان است .
هر سایت علاوه بر داشتن ظاهری دلنشین و زیبا نیازمند وجود ساختار و معماری درست و کاربرپسند می‌باشد. در راستای نیازمندی‌های سایت، مفهوم تجربه کاربری عنوانی است که به صورت مرتب در زندگی روزمره در طراحی محصول، بازی‌های رایانه‌ای و وب‌سایت استفاده می‌شود که هدف آن آسان کردن زندگی برای کاربران است. تجربه کاربری شامل رفتارها، نگرش‌ها و احساسات یک کاربر در استفاده از یک محصول، سامانه یا سرویس خاص است. از آنجایی که در طراحی وب‌سایت، هدف اصلی تطابق وب‌سایت با اهداف و ساختار سازمانی برای ارائه محصول و خدمات به کاربر است، بنابراین رویکرد تجربه کاربری بر طراحی کاربر محور در راستای اهداف کسب و کارتمرکز دارد. ضمن مطالعات صورت گرفته برای رسیدن به تجربه کاربری مناسب، توجه برحوزه هایی همچون تعامل انسان و رایانه، طراحی معماری اطلاعات، طراحی واسط کاربری، استراتژی محتوا، که ترکیبی از علوم مختلفی چون: کامپیوتر، روانشناسی، رفتار شناسی، بازاریابی و... لازم است.

UX یکسری قوانین و قواعد نیست ، بلکه یک نگرش است: یک علم است و مانند هر چیز دیگری نیاز به انجام اقداماتی دارد همچون: جستجو برای شناخت کاربران، بررسی نیاز کاربر و نیاز کسب و کار، ایجاد ایده برای حل نیاز کاربران و کسب وکار، ساخت و اندازه گیری راه حل ها.